Van mest naar stroom en mineralen

BMC Moerdijk is een oplossing voor de verwerking van pluimveemest in Nederland. Door deze mest te verbranden, produceren we op duurzame wijze elektriciteit en zorgen we er tevens voor dat de mineralen worden hergebruikt.


We willen een duurzame oplossing zijn en blijven voor de milieuvriendelijke en veilige verwerking van pluimveemest en als zodanig erkend en herkend worden door klanten, leveranciers en toezichthouders.