Groene stroom bij uitstek

Energiecentrale BMC Moerdijk verwerkt jaarlijks een-derde van de totale productie van pluimveemest in Nederland. Door middel van verbranding van mest wekt BMC 285.000 MWh aan elektriciteit op. Dat is voldoende groene stroom om een stad ter grootte van Den Bosch geheel van elektriciteit te voorzien. Door middel van deze thermische conversie van pluimveemest produceert BMC daarnaast 60.000 ton aan hoogwaardige meststof.

 

CE Delft heeft in het voorjaar van 2017 een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, naar het gebruik van pluimveemest voor de productie van elektriciteit. De onderzoekers hebben de effecten van grootschalige thermische conversie zoals BMC die toepast, uitvoerig vergeleken met andere manieren waarop deze mest kan worden verwerkt. CE Delft concludeert dat het gebruik van pluimveemest voor de productie van elektriciteit, vanuit milieuperspectief het meest aantrekkelijk is.