Geschiedenis

Al in 1987 vinden de eerste gesprekken plaats tussen pluimveehouders en energieproducenten. De pluimveehouders hebben behoefte aan een duurzame bestemming voor de mest die zij produceren. En de energiesector is op zoek naar nieuwe manieren om duurzame energie op te wekken en CO2 te besparen. In 2006 verenigen ruim 600 pluimveehouders zich in de Coöperatie DEP. Zij spreken af 10 jaar lang de levering van pluimveemest te garanderen, waardoor met de bouw van de unieke centrale kan worden begonnen.

 

In 2008 wordt BMC Moerdijk officieel geopend: de spraakmakende elektriciteitscentrale is het tastbare resultaat van de goede samenwerking tussen energieproducent PZEM Energy, de land- en tuinbouwsector (ZLTO) en de pluimveehouders, verenigd in Coöperatie DEP.