Partners

Aan de basis van het succesvolle BMC Moerdijk staan de volgende drie partners: 


Coöperatie DEP
Allereerst de pluimveehouders die zich hebben verenigd in Coöperatie DEP. Zij combineren hun aandeelhouderschap met het leveren van pluimveemest: de brandstof voor de energiecentrale. DEP is een coöperatie die is opgericht om de aanvoer van pluimveemest naar BMC Moerdijk te garanderen. Inmiddels zijn ruim 600 pluimveehouders lid van Coöperatie DEP. De aangesloten pluimveehouders hebben ook financiële belangen in de BMC Moerdijk

www.cooperatiedep.nl

ZLTO

Tweede partner is de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. ZLTO ondersteunt landbouw-ondernemers in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. ZLTO heeft een eigen investeringsmaatschappij (NCB Participaties) waarmee zij werkt aan een sterke positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld.

www.zlto.nl

PZEM Energy B.V.

Derde aandeelhouder is PZEM Energy BV, die daarnaast ook afnemer is van de groene stroom die BMC Moerdijk opwekt. PZEM Energy richt zicht op de productie, handel en de levering van energieproducten en diensten op de zakelijke markt. PZEM neemt actief deel aan de overgang naar CO2-neutrale energievoorziening, zoals onder meer blijkt uit de betrokkenheid van PZEM bij BMC Moerdijk. 

www.pzem.nl