Toekomst

Eind 2017 loopt de eerste termijn van BMC af. BMC Moerdijk heeft daarom in 2016 een nieuwe overeenkomst gesloten met Coöperatie DEP, voor de levering en verwerking van pluimveemest. De nieuwe overeenkomst voor deze tweede termijn gaat in op 1 januari 2018 en loopt tot en met 2030.

 

Al kort na het bekendmaken van de nieuwe tarieven en voorwaarden heeft een grote meerderheid van de bij DEP aangesloten pluimveehouders zich opnieuw gecommitteerd. BMC Moerdijk kan hierdoor tot en met 2030 doorgaan met de productie van energie. En de pluimveehouders zijn verzekerd van zowel de afzet van hun mest, als van een economisch voordeel.

 

En wat gebeurt er na 2030? Technisch gezien kan de elektriciteitscentrale tot circa 2045 mee. Maar BMC Moerdijk zal zich al ruim voor 2030 beraden op de toekomst. Of BMC dan op dezelfde wijze doorgaat hangt af van onder andere de tarieven op de energiemarkt, de beschikbaarheid van pluimveemest en de vraag naar mineralen zoals fosfor en kalium.