Proces

Energiecentrale BMC Moerdijk produceert 7 dagen per week, 24 uur per dag elektriciteit. Onze brandstof is pluimveemest, die dagelijks per vrachtwagen wordt aangeleverd. Deze pluimveemest is afkomstig van de ruim 600 pluimveehouders die lid zijn van de coöperatie DEP.

 

Na aankomst wordt de mest allereerst goed gemengd. Dat is een belangrijke stap omdat alleen bij verbranding van goed-gemengde brandstof de elektriciteitsproductie stabiel en optimaal is. 

Uiteindelijk komt de pluimveemest in de oven terecht. Tijdens het verbrandingsproces lopen de temperaturen op tot 1.000 °C. Met deze warmte wordt water verhit. De stoom die daarbij ontstaat zorgt via de turbine uiteindelijk voor de aandrijving van de generator: de eigenlijke opwekking van groene elektriciteit bij BMC Moerdijk!

 

Hierna worden de rookgassen achtereenvolgens afgekoeld, gefilterd en gereinigd. Wat overblijft is stikstof en water: stoffen dus die van nature al in de lucht zitten.  Daarnaast ontstaat er hoogwaardige pluimveemest-as: het belangrijke tweede product van BMC Moerdijk. Deze pluimveemest-as is een veelgevraagde meststof, vanwege de mineralen die er in zitten.