Groene elektriciteit

BMC Moerdijk produceert elektriciteit. Op jaarbasis levert de energiecentrale 285.000 MWh aan groene stroom aan aandeelhouder PZEM Energy. Dat is ruim voldoende om een stad als Den Bosch -met 70.000 huishoudens-  een jaar lang volledig van elektriciteit te voorzien. BMC genereert uit elke ton pluimveemest ongeveer 565 kWh netto aan stroom.

 

Via BMC Moerdijk zorgen 600 pluimveehouders voor een forse reductie van de uitstoot van CO2. Zij leveren daarmee een gezamenlijke bijdrage aan de doelstellingen, zoals verwoord in het Energieakkoord. Vanwege deze bijdrage ontvangt BMC Moerdijk tot einde 2017 MEP-subsidie. Vanaf 2018 ontvangt BMC zogeheten SDE+-subsidie.