Hoogwaardige meststof

Op jaarbasis verwerkt BMC 430.000 ton pluimveemest. Na het gespecialiseerde verbrandingsproces blijft er 60.000 ton pluimveemest-as over. Deze as bevat nuttige en kostbare mineralen zoals fosfor en kalium. Die mineralen zijn essentieel voor het laten groeien van gewassen en ze zijn kostbaar omdat de wereldwijde voorraden op termijn uitgeput raken.

 

Onderzoek door onder andere Wageningen Environmental Research (Alterra) laat zien dat onze pluimveemest-as vergelijkbaar is met kunstmest, als we kijken naar de landbouwkundige waarde. In het buitenland is er daarom veel vraag naar onze pluimveemest-as. Op dit moment verkoopt BMC pluimveemest-as als meststof in onder andere Engeland en Frankrijk.

 

Op deze manier draagt BMC Moerdijk eveneens bij aan het sluiten van mineralenkringlopen. En daarnaast verbindt BMC op een slimme wijze fosfaatrijke regio’s met fosfaatarme regio’s.

 

Wilt u meer weten over pluimveemest-as? Neem contact met ons op.